Research & Development

Home/Research & Development

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

2020-01-31T12:29:04+00:00

Η ΑμΚΕ  ΊΑΣIΣ ως πιστοποιημένος φορέας υποδοχής και αποστολής Εθελοντών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο European Voluntary Service – EVS, φιλοξενεί και εκπαιδεύει μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα 10 εθελοντές προερχόμενους από όλη την Ευρώπη. Από το 2014 έως σήμερα η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει υλοποιήσει τα εξής προγράμματα : Soul trip, Experience and Challenge, Follow your

Soft Skills for Migrants in Europe (SOSMIE)

2020-01-30T13:37:27+00:00

SOSMIE was a Leonardo Da Vinci program and more specifically Partnerhip (Partnership) funded by the State Scholarship Foundation (IKY). Partners - organizations from France, Italy, Germany and Greece participated in this program. The program aims to develop a guide and develop teaching and pedagogical tools that can help immigrants identify their abilities and develop their

Place and train

2020-01-30T13:37:45+00:00

Place and Train program was a European program, more specifically a GRUNDVICH MULTILATERAL PROJECT, funded by the Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), which involved organizations from England, Spain, the Netherlands, Lithuania, and Greece. This program created a guide for mental health professionals to provide methods, tools and best practices for placing their beneficiaries

Ucoach! New skills to empower handicapped (physical and/or mental) people to become more autonomous

2020-01-30T13:37:54+00:00

U-Coach! was a co-financed Knowledge Transfer Program (Leonardo Da Vinci) under the European Lifelong Learning Program, which aims to develop new skills and the self-sufficiency of people with disabilities. Organizations from Greece, Austria, England, Sweden and Portugal collaborated to implement the program. U-Coach! was designed to enhance autonomy and self-directed learning for people with disabilities,

Chic & Craft

2020-01-30T13:38:02+00:00

Chic & Craft program is a strategic alliance for adult education under the key action Partnership for Innovation and Exchange of Good Practices of the Erasmus + Program, and organizations from Spain, Slovenia, Germany, Greece and Lithuania have collaborated to implement it. Chic & Craft program addresses the challenge of providing education to people with

Lighthouse

2020-01-30T13:38:10+00:00

Lighthouse program is a strategic alliance for adult education under the core action of Erasmus + Innovation and Exchange of Good Practices, and organizations from Spain, Austria, France, Norway have collaborated to implement it. Greece and Cyprus. The Lighthouse program supports lifelong learning and career paths for immigrants to develop their skills and employability by

Supporting Improved Learning Opportunities for Hard to Reach Groups through the use of Participatory Arts (SILO)

2020-01-30T13:38:20+00:00

SILO program is an Adult Education Strategic Alliance under the key action Partnership for Innovation and Exchange of Erasmus + Program Best Practices. Organizations from the United Kingdom, Spain, Poland, Greece and Bulgaria have collaborated to implement the program. Silo program supports the improvement of learning opportunities for minority groups through the use of participatory

Discovering Chances

2020-01-30T13:38:30+00:00

The program is a strategic youth alliance under the Erasmus + program, implemented by organizations from Poland, Greece, Turkey, Spain and Austria. The purpose of the program was to exchange experiences, methods and practices for evaluating young people's professional predisposition among counselors and psychologists involved in professional activation. Specific key skills seem to be the

Teacher’s professional Development (THRIVE)

2020-01-30T13:38:36+00:00

THRIVE program is a strategic alliance for school education under the core action Partnership for Innovation and Exchange of Good Practices of the Erasmus + Program, where organizations from Greece, Austria, the United Kingdom, Germany, Spain and Italy collaborated. The aim of the THRIVE program was to enhance the professional development of teachers / trainers,

Solidaridad Sin Fronteras (SSF)

2020-01-30T13:38:59+00:00

SSF is a mobility for staff training subject to the Erasmus + Individual Learning Mobility key action, and organizations from Spain and Greece have partnered to implement it. The aim of the program was to train / train the trainers / consultants of IASIS NGO on innovative methods of training and consulting refugees - migrants,

Go to Top