Κατα τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδομάδας οι εταίροι της κοινοπραξίας είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διάφορες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες αλλά και στρατηγικές, με στόχο την απόκτηση εφοδίων στο πεδίο εργασίας με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την προώθηση της ενσωμάτωσης των ομάδων αυτών στην αγορά εργασίας και την διαχείριση ενδεχόμενων προκλήσεων του επαγγέλματος και του εργασιακού στρες . Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενους φορείς, όπου οι εταίροι του προγράμματος ήρθαν σε επαφή με καλές πρακτικές στο πεδίο εργασίας και ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.