ΥΠΑΤΙΑ – Δίπλα σε κάθε γυναίκα

.

Η υπηρεσία Υπατία στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινή τους ζωή. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, κοινωνικής τάξης ή μορφωτικού επιπέδου, που ανήκουν τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

.

Όραμά μας είναι η δημιουργία μίας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες και νέες προοπτικές για τις γυναίκες.

.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Συμβουλευτική
  • Εκπαιδεύσεις
    • Κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες
    • Τεχνικές/πρακτικές δεξιότητες
  • Διασύνδεση με φορείς, επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς

.

Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται υπόστηριξη μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 2601364 είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected]

.