Μια συναρπαστική και ιδεώδη παραγωγική εβδομάδα έφτασε στο τέλος της (11/10 – 15/10/2021), με τους εταίρους από την κοινοπραξία του Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο προγράμματος, με τον διακριτικό τίτλο «YouProMe», να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με σκοπό την πιλοτική δοκιμή του Toolbox, το οποίο είναι κομμάτι Πνευματικής Παραγωγής του έργου. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα έλαβε χώρα στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της ΙΑΣΙΣ.​

Το Toolbox που δημιούργησε η κοινοπραξία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους Youth Workers να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των νέων με ψυχικές διαταραχές.​

Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδομάδας, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το Κέντρο Ημέρας και το Fabric Republic, ώστε να εμπνευστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες με το επιστημονικό προσωπικό που πραγματεύεται με τέτοια ζητήματα. Παράλληλα με τα παραπάνω, οι εταίροι συμμετείχαν ενεργά στα επίσημα Erasmus Days και στα εγκαίνια των κεντρικών γραφείων της ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ!​Partners from the consortium of the European founded program titled “YouProMe” participated in the training activity for the pilot test of the Toolbox during the days 11/10 until 15/10/2021 to pilot test the Toolbox, which is part of the Project’s Intellectual Output. The educational activity was held at IASIS’s certified training center.​

The toolbox created by the consortium aims to help Youth Workers enhance the social skills of young people with mental disorders.​

The partners had the chance to visit the Day Center and the Fabric Republic throughout the training week in order to be inspired and share their experiences with the scientific personnel working with similar target groups. In addition, they also actively participated in the official Erasmus Days as well as the ceremonial inauguration of IASIS NGO’s new headquarters!​

What an exciting and ideally productive week!​
•​
•​
•​
#youprome #erasmus #erasmuslife🌍 #erasmusplus #erasmuslife #erasmusplusgreece #erasmusstudent #erasmustrip #erasmusfriends #erasmusdays #mentalhealth #youthworkers #erasmusproject #erasmusprogramme #erasmusplusprogramme #EUProjects #erasmusplustraveler #erasmusexperience #erasmusparty #europe #youth #youthinaction #youthengagement