👉 Το Βοοklet του προγράμματος Skills Development for Sports Volunteering Trainers είναι έτοιμο!

👉 To Skills Development for Sports Volunteering Trainers είναι ένα 12μηνο πρόγραμμα συνεργασίας συνεργασίας μικρού σκέλους που περιλαμβάνει 5 οργανισμούς από 5 χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία) και στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων εκπαιδευτών και εθελοντών στον τομέα του αθλητισμού.

👉 Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του προγράμματος:
🌐 https://en.calameo.com/read/005405599d2e437a750f3


👉 The Skills Development for Sports Volunteering Trainers Booklet is ready!

👉 Skills Development for Sports Volunteering Trainers is a 12-month short-term cooperation program that includes 5 organizations from 5 countries (Greece, Poland, Italy, Lithuania and Spain) and aims to develop basic skills of trainers and volunteers in the field of sports.

👉 For more information, you can also visit the project’s website:
🌐 https://en.calameo.com/read/005405599d2e437a750f3