Το πρόγραμμα NOW (New Opportunities for Women) φτάνει στο τέλος του! Αυτό όμως δε μας σταματά! Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για τη διάδοση του έργου, ακόμη και μετά την επίσημη λήξη του.

Το έργο αυτό στοχεύει στο να εμπνεύσει γυναίκες και να τις βοηθήσει να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους σε όλες τις πτυχές της ζωής τους!

Δες την πλατφόρμα και το υλικό που περιέχει πατώντας εδώ: http://nowmooc.eu/el/


NOW (New Opportunities for Women) prοject is coming to an end! But this does not stop us! We will continue to strive for the dissemination of the project, even after its official completion.

The NOW Project (New Opportunities for Women) aims to inspire female role models and to help women to embrace leadership roles in all aspects of their lives!

Check on the platform and the material it contains by clicking here: http://nowmooc.eu/en/