Πρόγραμμα: PINOLO Professional training of unemployed artists

Αριθμός Προγράμματος: 2020-1-UK01-KA204-079024

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “PINOLO”, το οποίο στοχεύει στην κατάρτιση και επανένταξη στην κοινωνία ανέργων καλλιτεχνών, οι εταίροι συναντήθηκαν στο Liverpool της Αγγλίας στις 8 Ιουνίου, για την Τελική Συνάντηση του προγράμματος. Οι οικοδεσπότες και οι συντονιστές του έργου, “SAFE regeneration”, παρουσίασαν τα τελικά βήματα για την ολοκλήρωση του έργου και συζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους όλοι οι εταίροι μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητά του. Ο οργανισμός μοιράστηκε επίσης με τους εταίρους του προγράμματος την εμπνευσμένη και αποτελεσματική αποστολή και το έργο του το οποίο συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των ευάλωτων ατόμων στην περιοχή!

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε το Τελικό Διακρατικό Συνέδριο του Προγράμματος, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα “PINOLO” και τα αποτελέσματά του. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις δυνατότητες αξιοποίησης και βιωσιμότητάς του, καθώς και προτάσεις για μελλοντική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε αυτό το πρόγραμμα ή ακόμη και άλλα παρόμοια. Μετά τη συνάντηση κοινωνικής δικτύωσης, ακολούθησε ένα φεστιβάλ που περιελάβανε ζωντανές συναυλίες, μουσική και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με πολλές εκπλήξεις!

Ευχαριστούμε τον οργανισμό “SAFE” για τη φιλοξενία!

Εδώ είναι η πλατφόρμα του έργου, όπου μπορείτε να συνδεθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και να εισαχθείτε σε ένα φόρουμ επικοινωνίας και άλλες σελίδες με σχετικό υλικό: https://pinoloplatform.eu/

Ας αναπτυχθούμε, εμπνευστούμε και γιορτάσουμε τα ποικίλα ταλέντα μέσα στην κοινότητά μας!

SAFE regeneration, United Kingdom (www.saferegeneration.org.uk)

IASIS NGO, Greece (www.iasismed.eu)

LA BIEN PAGA, Spain (www.labienpaga.es)

Center for Social Innovation, Cyprus (www.csicy.com)

EVOLVE Global Solutions, United Kingdom (www.evolveglobal.co.uk)

TG Conseil, France (www.itg.fr)

Business Foundation for Education, Bulgaria (www.fbo.bg)

Fundacja Tale Euro Est, Poland (www.facebook.com/taleeuroest)

#PINOLO #LocalCreatives #CommunitySupport #CreativeHub