Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Municipality 4 Roma  (M4R), η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “Κλεισθένης” (http://kleisthenis.org/), πραγματοποίησε δύο ημέρες πληροφόρησης για τους σκοπούς διάδοσης του προγράμματος που πραγματοποιήθηκαν στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της  ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στο Πόρτο Ράφτη της Ανατολικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προστατευτικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID 19.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, δόθηκε μια ημερήσια ατζέντα που περιέγραφε τη δομή του προγράμματος, μια επισκόπηση του έργου M4R που περιγράφει σε βάθος τους στόχους, τις εφαρμοσμένες δράσεις του, το μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε στην κοινωνική παρέμβαση και τις δραστηριότητες κατάρτισης στο δήμο Campobasso της Ιταλίας και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση συμφώνησαν ότι τέτοια προγράμματα όπως το M4R είναι σημαντικά και εποικοδομητικά για την ένταξη της κοινότητας των Ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων στην ελληνική επικράτεια.

Μάθετε περισσότερα εδώ

https://municipality4roma.eu/?lang=en

https://www.facebook.com/Municipality4Roma