Τελευταίες τροποποιήσεις και προσαρμογές και η διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος LAY TEACHERS (2018-1-ES01-KA204-050993) θα είναι διαθέσιμη να υποστηρίξει τους άτυπους εκπαιδευτικούς, γνωστούς ως Lay Teachers, ως εθελοντές που συνεργάζονται με παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που βοηθούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, υποστηρίζοντάς τους με καινοτόμες μη συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας και πόρων μάθησης, όπως η συνεργατική μάθηση και η εκμάθηση με βάση τα συμφραζόμενα, βασισμένη στην έννοια, προσαρμοσμένη για να εισαγάγει τους πρόσφυγες στις εθνικές γλώσσες.

Μείνετε συντονισμένοι για την πιλοτική φάση!

http://layteachers.eu/

LAY TEACHERS!