👉 Οι εταίροι του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Erasmus+ «HEAL» διεξήγαγαν την πρώτη Διεθνή Συνάντηση στη Σλοβενία για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου και να καταλήξουν σε αμοιβαία συμφωνία για τα επόμενα βήματα!

💻 Το πρόγραμμα HEAL επιδιώκει να μειώσει το χάσμα της ψηφιακής παιδείας, να αυξήσει τις ψηφιακές δεξιότητες σε ευάλωτους πολίτες και να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τους υπεύθυνους πολιτικής χάραξης για την ψηφιακή εκπαίδευση και την προστασία των δεδομένων.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!

#ErasmusPlus #erasmusproject #erasmuslife #EUprojects #erasmusexperience