Το FLIPPMI στοχεύει να ενισχύσει τη συμμετοχή των οικογενειών μεταναστών στην Ανεστραμμένη Μάθηση μέσω των μεθόδων Family Learning, εξοπλίζοντας τους Διαπολιτιστικούς Διαμεσολαβητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και τα έργα για την υποστήριξη της διαδικασίας.

.

Διαβάστε εδώ το πρώτο newsletter 👉 FLIPPMI_newsletter_FV (GR)

.