Η πρώτη διακρατική συνάντηση δια ζώσης του προγράμματος Erasmus+ United for Global Goals μόλις πραγματοποιήθηκε!

Είμαστε περισσότερο από χαρούμενοι που όλοι οι εταίροι του έργου κατάφεραν να συναντηθούν και να γνωριστούν καλύτερα μετά από μια μακρά περίοδο αποκλεισμού λόγω της πανδημίας. Τηρώντας όλα τα μέτρα για τον Covid 19, η κοινοπραξία κατάφερε να οργανώσει τη συνάντηση στο San Dona di Piave που φιλοξενήθηκε από την FOORCOOP CORA VENEZIA, να μοιραστεί τις εμπειρίες της και να συζητήσει για την πρόοδο του έργου και τα επόμενα βήματα.

Επόμενη στάση η κοινή εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Αθήνα.


Erasmus+ United for Global Goals project first face-to-face transnational meeting just realized!

We are more than happy that all partners of the project managed to meet and know each other better after the long period of lockdown. Keeping all Covid 19 measures the consortium managed to organize the meeting in San Dona di Piave hosted by FOORCOOP CORA VENEZIA, share its experiences and discuss about the progress of the project and next steps.

Next stop the joint training activity in Athens.