Όταν ακούτε τη λέξη μόδα, τι σας έρχεται αμέσως κατά νου; Ρύπανση; Αδυναμία ανακύκλωσης πλεονάζοντος ρουχισμού; Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου; Μάλλον όχι.​


Το ξέρατε ότι η παραγωγή ρούχων ευθύνονται για το 10% της εκπομπής ρυπογόνων αερίων στον κόσμο; Περισσότερη ρύπανση από ότι παράγει ο συνδυασμός αεροπλάνων και πλοίων διεθνών πτήσεων και μεταφορών ετησίως.​


Το ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Fashion 4 Inclusion που προσπαθεί να καταπολεμήσει το παραπάνω φαινόμενο και να ενισχύσει την κοινωνία σε πολλούς τομείς, όπως προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην ΕΕΚ στον τομέα της βιώσιμης και διαπολιτισμικής μόδας, παρουσιάστηκε στους εταίρους που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εβδομάδα του Erasmus+ προγράμματος BodyTabu προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα εμφάνισης.​


Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και τους στόχους του εδώ:​ https://fashionforinclusion.org/https://fashionforinclusion.org/

​​When you hear the word fashion, what immediately comes to your mind? Pollution? Inability to recycle excess clothing? Greenhouse gas emissions? Probably not.​


Did you know that clothing production is responsible for 10% of the world’s emissions? More pollution than the combination of planes and ships of international flights and maritime transport produce annually.​


The European-funded Fashion 4 Inclusion program seeks to combat the above phenomenon and strengthen society in many areas like foster the social and labor inclusion of migrants and refugees at a European level, boosting their access to VET in the field of sustainable and intercultural fashion, was presented to the partners who participated in the training week of the Erasmus+ BodyTabu program in order to increase their awareness of appearance issues.​


You can learn more about the program and its goals here:​ https://fashionforinclusion.org/https://fashionforinclusion.org/