Από τις 22 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του προγράμματος Fashion 4 Inclusion (2020-1-ES01-KA202-768200A7) στην Μαδρίτη. Το έργο Fashion 4 Inclusion στοχεύει στην προώθηση της ένταξης στην εργασία μεταναστών και προσφύγων στους τομείς της ραπτικής, της ανακύκλωσης, της μόδας και του σχεδιασμού.

Ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην ΕΕΚ στον τομέα της βιώσιμης και διαπολιτισμικής μόδας.