Τρεις μέρες συνεχόμενες (27-29 Σεπτεμβρίου 2021) το Dream Team παρακολούθησε με επιτυχία το Βιωματικό Εργαστήριο του προγράμματος AMIF – Develop and Realize Empowering Actions for Mentoring Migrants. New ways of bringing together newly arrived Third-Country Nationals and local communities – DREAMM (αρ. 957882). Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές βιωματικές δραστηριότητες ώστε να αναστοχαστούν και να εφοδιαστούν με την κατάλληλη νοοτροπία, γνώσεις και δεξιότητες για να καταστούν ικανοί Μέντορες στις υπηρεσίες που προβλέπονται να δημιουργηθούν για τους νεοαφιχθένετες μετανάστες.

Φαίνεται ότι μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και των παιχνιδοποιημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η επιτυχία είναι μονόδρομος!


EN:

The Dream Team successfully completed the AMIF program’s Experiential Workshop named DREAMM over three days (September 27-29, 2021). Participants were given the chance to participate in interactive experiential activities that allowed them to reflect and equip themselves with the necessary attitude, knowledge, and abilities to become successful Mentors in the anticipated services for newly arriving immigrants.

It appears that non-formal education and gamified educational activities are the only paths to success!