Οnline εκπαίδευση!

Οι Youth workers από τους οργανισμούς που εργάζονται πάνω στο πρόγραμμα AMORAY συμμετείχαν σε μία Online εκπαίδευση πάνω στους κύριες θεματικές του έργου:

1) Γενικές εισαγωγικές γνώσεις γύρω από τη Ψυχική Υγεία

2) Πρόληψη ψυχικών διαταραχών

3) Εκτίμηση κινδύνου και αυτοκτονικότητα

4) Τραύμα

5) Αυτοφροντίδα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Επόμενος στόχος: Η εκπαίδευση περισσότερων Youth workers πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να ολοκληρωθεί η πιλοτική δοκιμή των Θεματικών Οδηγών.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για περισσότερα σύντομα!

Για να μάθετε πως μπορείτε να εμπλακείτε στα επόμενα στάδια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

———————————–

EN:

Online training!

The youth workers from the organizations working on the AMORAY project participated in an Online training on the main topics of the project:

1) General knowledge about Mental Health

2) Mental health Prevention

3) Risk assessment and suicide

4) Trauma

5) Self-care

Next goal: The training of more Youth workers on the educational material, in order to complete the pilot test of the Guides.

Stay tuned for more soon!

To find out how you can get involved in the next stages, do not hesitate to contact us!