Θες να μάθεις συνοπτικά τη θεματολογία του Erasmus+ προγράμματος We Care?

Τότε διαβάστε παρακάτω το ενημερωτικό φυλλάδιο και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βήματα του έργου. Ο εκπαιδευτικός οδηγός είναι έτοιμος και η εργαλειοθήκη για να βελτιώσει και να ενισχύσει το σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέροντας καινοτόμες προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό περιεχόμενο με σκοπό την επικύρωση της άτυπης και τυπικής μάθησης είναι το επόμενο βήμα.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!

Erasmus+ WeCare FLYER