Το 1ο Newsletter του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος “You Ween” μόλις δημοσιεύθηκε και θα το βρεις στην ολοκάινουργια ιστοσελίδα του project: https://www.youween.eu/first-project-newsletter/

Το Erasmus + Project YOU WEEN προωθεί την εκπαίδευση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ των νεαρών γυναικών σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς εκπαιδεύσεων βασισμένα στον πράσινο τρόπο σκέψης.

FOLLOW US

NEWSLETTER