Το 1ο Newsletter του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος “You Ween” μόλις δημοσιεύθηκε και θα το βρεις στην ολοκάινουργια ιστοσελίδα του project: https://www.youween.eu/first-project-newsletter/

Το Erasmus + Project YOU WEEN προωθεί την εκπαίδευση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ των νεαρών γυναικών σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς εκπαιδεύσεων βασισμένα στον πράσινο τρόπο σκέψης.