Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ELMI» (2020-1-DE02-KA204-B941E3B5), από τις 4 έως 9 Οκτωβρίου 2021, με την συμμετοχή εκπροσώπων των 6 οργανισμών της Κοινοπραξίας του έργου, συμπεριλαμβανομένου και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Νις της Σερβίας με σκοπό την παρουσίαση τοπικών καλών πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές επισκέψεις μελέτης σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι ο Δήμος της Bela Palanka, το τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Νις, τη Λέσχη για την Ενδυνάμωση των Νέων «KOM18», τον αθλητικό σύλλογο «NIGRESIV», τον Ερυθρό Σταυρό του Νις, το Γραφείο Απασχόλησης κ.α. όπου όλοι οι εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τους στόχους του κάθε οργανισμού και να οραματιστούν κοινές μελλοντικές δράσεις που θα βοηθήσουν τις ομάδες ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο περιθωριοποίησης να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, δίνοντας τους πρόσβαση σε ελεύθερη και ποιοτική εκπαίδευση.

Λίγες μέρες αργότερα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στα κεντρικά γραφεία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι πρακτικές από την εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Νις της Σερβίας.