Εσείς «τσεκάρατε» την ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus YouProMe (2019-2-IT03-KA205-016385 )???

Αν όχι τότε πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο να μάθετε για αυτό το ενδιαφέρον πρόγραμμα που o απώτερος στόχος του έργου είναι να εξετάσει πως το Youth Working μπορεί να δράσει ως πυλώνας υποστήριξης και προώθησης της ψυχικής υγείας των νέων μέσω της ανάπτυξης συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

🔗 www.youpromeproject.eu

Και μην ξεχνάς να ακολουθείς για νέα και ενημερώσεις τα social media του προγράμματος. Like and subscribe!


Did you “check” the website of the European program Erasmus YouProMe (2019-2-IT03-KA205-016385) ???

If not then click on the link below to learn about this interesting project, which main focus is how Youth Work can support and promote the mental health of young people through development emotional and social skills.

🔗 www.youpromeproject.eu

And don’t forget to follow the program’s social media for news and updates. Like and subscribe!