Η κοινοπραξία του έργου erasmus+ YouProMe (2019-2-IT03-KA205-016385) συναντήθηκε διαδικτυακά για τη προκαθορισμένη μηνιαία συνάντηση για να συζητήσει την οργάνωση της επικείμενης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην Αθήνα που φιλοξενείται από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ. Ο κύριος στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να δοκιμάσει την εργαλειοθήκη πριν τη δημοσίευση της.

Περισσότερα ενδιαφέροντα νέα σύντομα!


The consortium of erasmus+ project YouProMe ( 2019-2-IT03-KA205-016385) met online for the monthly meeting to discuss the organization of the forthcoming training activity in Athens hosted by IASIS NGO. The main aim of this training is to test the toolkit before publishing it.

More interesting news soon!