Το έργο Erasmus+ WE CARE στοχεύει στη συν-δημιουργία νέων μεθόδων και εργαλείων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους και προσωπικό καθοδήγησης ενηλίκων, προκειμένου να υποστηρίξουν καινοτόμες πρακτικές καθοδήγησης, κατάρτισης και επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης των μεταναστριών που εργάζονται στους τομείς φροντίδας στην Ευρώπη.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βήματα. Μείνετε συντονισμένοι!