Ας κάνουμε μια ανασκόπηση του έργου Readjusting to life (2020-1-TR01-KA204-094182)​

Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε τι πέτυχε η κοινοπραξία μέχρι στιγμής, όπως η δια ζώσης συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη που διοργάνωσε ο συντονιστής του έργου – Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης καθώς και οι συνεντεύξεις ομάδων εστίασης της 1ης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.​

Μείνετε μαζί μας για περισσότερα νέα σχετικά με την Ανάπτυξη ενός Καινοτόμου Διαδικτυακού Οδηγού για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ατόμων με Επίκτητες Αναπηρίες.​

Ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα;​
Μπες εδώ: https://readjustingtolife.eu/Let’s have a review of the Readjusting to life project (2020-1-TR01-KA204-094182)​

Read below to learn what the consortium achieved so far like the face 2 face meeting in Istanbul hosted by the coordinator Istanbul University as well as the focus groups interviews of the 1st activity.​

Stay with us for more news on the Development of an Innovative Online Guide for the Social Inclusion of People with Acquired Disabilities.​

Interested in learning more ?​

Click here: https://readjustingtolife.eu/