Στις 20-21 Σεπτεμβρίου, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είχε τη χαρά να φιλοξενήσει την πρώτη δια ζώσης συνάντηση στα κεντρικά γραφεία της για το πρόγραμμα E+ Health Education for Young People with Disability-HEDY (2020-1-RO01-KA201-080353) κρατώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον Covid 19.

Μετά από μια μακρά περίοδο διαδικτυακών συναντήσεων, η κοινοπραξία ήταν πραγματικά ευχαριστημένη που είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συζητήσει για την υλοποίηση του έργου αλλά και τα επόμενα βήματα με φυσική παρουσία και να αισθανθεί ότι η κανονικότητα είναι κοντά.

Επόμενος σταθμός: Βέλγιο!

Μείνετε μαζί μας για την παρουσίαση των επόμενων ενοτήτων.


At 20th – 21st of September, IASIS NGO had the pleasure to host the first meeting face 2 face in its premises of the E+ project Health Education for Young People with Disabilities – HEDY (2020-1-RO01-KA201-080353) by keeping all the safety measures for Covid 19.

After a long period of online meetings, the consortium was really pleased that had the chance to meet and discuss about the project implementation and sustainability in a physical manner and feel that normality is close.

Next stop: Belgium!

Stay with us for the presentation of the next modules.