Στις 7 έως 11 Ιουνίου 2021, η Epeka Slovenia φιλοξένησε μια διεθνή εκπαιδευτική δραστηριότητα για εκπαιδευτικό προσωπικό βασισμένο στο Erasmus+ έργο ELMI (Εκπαίδευση για την ένταξη στην αγορά εργασίας). Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια για το προσωπικό και επισκεφθήκαν επίσης πολλές καλές πρακτικές στο Μάριμπορ της Σλοβενίας:

  • Andragogical Institute Maribor
  • Šent
  • Ερυθρός Σταυρός Maribor
  • Πρόγραμμα Κοινωνικής Ενεργοποίησης Borstnik
  • Romano Pralipe
  • Dame Cooperativeκαι Romani Kafenava

Η δραστηριότητα αφορούσε την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού των εταίρων ενώ παράλληλα παρακολούθησαν καλές πρακτικές στον τομέα και δικτύωση με τοπικούς ενδιαφερόμενους.

Το έργο συντονίζεται από την Epeka Berlin και οι εταίροι είναι οι Epeka Slovenia, ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ (Ελλάδα), FEIO (Πολωνία), ROMNI APS (Ιταλία) και Epeka Serbia.