Το ενημερωτικό φυλλάδιο του Erasmus+ προγράμματος CollaborArt μόλις κυκλοφόρησε!

Θες να μάθεις για το πρόγραμμα πολύ συνοπτικά περί τίνος πρόκειται?

Τότε δες παρακάτω 👇

http://www.collaborart-project.eu


The flyer of E+ project CollaborArt (2020-1-FR01-KA227-ADU-095520) is here!

Do you want to learn about the project in a flash?

Then take a look below 👇

http://www.collaborart-project.eu

http://www.collaborart-project.eu