Η εκπροσώπηση του τμήματος RnD της Iasis Amke Athens συνεχίζεται στην Κωνσταντινούπολη με μια δεύτερη συνάντηση του έργου Erasmus+ BOOST.

Το έργο BOOST στοχεύει να προωθήσει την παγκόσμια ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ ευάλωτων γυναικών για να προωθήσουν την κοινωνική τους ένταξη και να υποστηρίξουν την επαγγελματική τους πορεία.

Η κοινοπραξία συζήτησε για τις παγκόσμιες ικανότητες και το πρόγραμμα καθοδήγησης, αλλά πήρε και μια ματιά πως θα φαίνεται το MOOC του έργου.

Εξαιτίας της πανδημίας όλοι οι εταίροι είχαν επιτέλους την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους και φυσικά να δουν παλιούς φίλους. Μείνετε συντονισμένοι για τις πιλοτικές συνεδρίες του MOOC του έργου και για πληροφορίες για το πώς μπορείτε να πάρετε μέρος σε αυτές.

🌐 https://www.facebook.com/BOOST-106067664670734


The delegetaion of Iasis Amke Athens RnD department continues in Istanbul with a second meeting of an Erasmus+ project BOOST.

The BOOST project aims to foster global competence development amongst vulnerable women to advance their social inclusion and support their career pathway.

The consortium discussed about the global competences and the coaching programme but also had a glimpse of the MOOC of the project.

Due to the pandemic all partners had the chance to finally meet each other and of course to see old friends. Stay tuned for the piloting sessions of the project’s MOOC and information of how you can be a part of it.

🌐 https://www.facebook.com/BOOST-106067664670734