Τον Νοέμβριο του 2021 διεξήχθη με επιτυχία η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος με το όνομα «BodyTabu», όπου η ΙΑΣΙΣ ΑΜΚΕ υποδέχτηκε τους εταίρους της από την Ισπανία, Σουηδία και Νορβηγία. Σκοπός της συνάντησης ήταν η από κοινού εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά εργαλεία και παραγόμενα προϊόντα του έργου με στόχο την ανατροφοδότηση και ανταλλαγή εμπειριών.

Επιπλέον, η κοινοπραξία είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες του ΙΑΣΙΣ, όπως είναι το Fabric Republic και το Κέντρο Ημέρας αλλά kai επίσης να έρθει σε επαφή με τις μεθοδολογίες της Βιωματικής Εκπαίδευσης που προσφέρει το Edify Centre.

Η επιτυχία της εκπαίδευσης; Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες για να συμπεράνετε μόνοι σας!