Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2021, στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Συνάντησης στο πρόγραμμα United for Global Goals της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DREAMM ως βέλτιστη πρακτική που επιδιώκει τον 10ο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τις «Λιγότερες Ανισότητες».

Εκτός από μια παρουσίαση με σκοπό τη διάχυση του προγράμματος, υλοποιήθηκε ένα 2ωρο Βιωματικό Εργαστήριο στο θέμα που άπτεται της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ώστε να δοκιμαστούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εκπαίδευσης του DREAMM και οι συμμετέχοντες του United for Global Goals να δώσουν ουσιαστική ανατροφοδότηση στα εργαλεία αυτά.

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους για το αποτέλεσμα!


The European AMIF project DREAMM (957882) was presented as a best practice that strives to achieve the UN Sustainable Development Goal 10: “Less Inequalities” on September 20, 2021, as part of the Joint Training Activity in the United for Global Goals project hosted by IASIS NGO in Athens.
In addition to a presentation aimed at disseminating the project, a 2-hour Experiential Workshop on Social Inclusion was held to evaluate DREAMM Education’s educational activities and allow United for Global Goals participants to provide valuable input on these tools.

The photos speak for themselves the result!