Γνωρίζετε τι αφορά το πρόγραμμα Health Education for Young People with Disabilities -HEDY (2020-1-RO01-KA201-080353) ?

Αν όχι, δείτε το σύντομο teaser βίντεο, ακολουθήστε την υλοποίηση του έργου και τα αποτελέσματά του και πάρτε μέρος των πιλοτικών συνεδριών που έρχονται σύντομα.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.


Do you know what Health Education for Young People with Disabilities -HEDY (2020-1-RO01-KA201-080353) project is all about ?

If not check the short teaser video, follow the implementation of the project and its outcomes and take part of the piloting sessions to come.

Stay tuned for more information.