Εσείς «τσεκάρατε» την ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Fashion 4 Inclusion(2020-1-ES01-KA202-082950) ?

Αν όχι τότε πατήστε το παρακάτω σύνδεσμο να μάθετε για αυτό το ενδιαφέρον πρόγραμμα που φέρνει κοντά 3 καλές πρακτικές από Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία στο τομέα της κυκλικής οικονομίας και εκπαίδευσης που απευθύνεται σε επαγγελματίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Και μην ξεχνάς να ακολουθείς για νέα και ενημερώσεις τα social media του προγράμματος. Like and subscribe!


Did you “check” the website of the European Erasmus+ project Fashion 4 Inclusion (2020-1-ES01-KA202-082950) ?

If not then click on the link below to find out about this interesting program that brings together 3 good practices from Greece, Italy and Spain in the field of circular economy and education aimed at vocational education and training professionals (VET).

Don’t forget to follow the program’s social media for news and updates. Like and subscribe!