Από τις 18 έως 23 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε το τελικό σεμινάριο του προγράμματος CARE WHAT YOU(TH) WEAR! στο Κάουνας της Λιθουανίας.

Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους νέους από την Ευρώπη και την Ασία να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις και να κατανοήσουν πώς όλα είναι αλληλένδετα, ειδικά στη βιομηχανία ενδυμάτων.

Βελτίωση στην ποιότητα παραγωγής ρούχων και υποστήριξη στην παγκόσμια εργασία για youth workers!