Το έργο #Artivate στοχεύει στην υιοθέτηση της εφαρμογής Ψυχοεκπαίδευσης με βάση τη Θεραπεία Τέχνης για την υποστήριξη της συμμετοχής ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι: επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί που εργάζονται με άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες ως τελικοί δικαιούχοι.

Το πρόγραμμα συνεχίζει το δεύτερο χρόνο υλοποίησης του με τον ίδιο ενθουσιασμό οδεύοντας με ταχέα βήματα προς την ολοκλήρωση της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι δράσεις για τη διαμόρφωση των πρακτικών ασκήσεων!! Βρισκόμαστε εν αναμονή για το #piloting του έργου, το οποίο και περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με την εξελικτική πορεία του προγράμματος μπορείτε να ενημερώνεστε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, ώστε να παραμένετε ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις!!

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το είδος και τους στόχους ανατρέξτε στο παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο: Flyer_Artivate_EN.pdf

#erasmus+ #erasmusprojects #erasmuslife #artivate #LD #arttherapy


Artivate project aims to foster the implementation of Art Therapy Based Psychoeducation to support the participation of adults with Learning Disabilities in Adult Education. The main target group of the project are: healthcare professionals, teachers who work with people with LD and adult education and adults with learning disabilities as final beneficiaries.

The project continues with the same enthusiasm, moving with rapid steps towards the completion of the online #campus, while at the same time the actions for the configuration of the practical exercises have already started !! We are waiting for the #piloting of the project, for which we are really looking forward to. For anything new regarding the evolution of the program you can be informed through our Facebook page, so that you stay updated about all the developments!!

For more information on the type and objectives, see the flyer below:

Flyer_Artivate_EN.pdf