Στις 11 Μαΐου με 18 Μαΐου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Art in the Land II” και κωδικό 2020-1-EL02-KA105-005764.​


Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 25 νέοι, ηλικίας 18-30 ετών, από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Λιθουανία, Ολλανδία, Ρουμανία και Ισπανία). Σκοπός του προγράμματος είναι από τη μια η επαφή των συμμετεχόντων με τη φύση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείο για δημιουργία τέχνης και από την άλλη η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων όπως επικοινωνία, ομαδικότητα, συνεργασία, διαπολιτισμικός διάλογος, αποδοχή του άλλου κ.α., καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας.​


Οι συμμετέχοντες θα αξιοποιήσουν υλικά από τη φύση για τη δημιουργία εικαστικών και ενός video digital dance. Επιπλέον, θα κληθούν να κινηματογραφήσουν με τα κινητά τους τοπία στη φύση (ή άλλα συμβολικά αφηρημένα εικαστικά τοπία), καθώς και να φτιάξουν ένα χορό-θεατρικό δρώμενο με την βοήθεια εκπαιδευτή.​


Τέλος, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους και το χορό-θεατρικό δρώμενο στο street event που θα πραγματοποιηθεί στις 17/5/2022 και ώρα 11:00 στην πλατεία Μοναστηρακίου.