Η κοινοπραξία DREAMM, συναντήθηκε διαδικτυακά για να συζητήσει τα επόμενα βήματα του έργου (957882-DREAMM- AMIF 2019-AG-Call) που είναι η οριστικοποίηση της εκπαίδευσης των μεντόρων του DREAMM στη κάθε χώρα των εταίρων και η εγκαθίδρυση του one-stop shop για τους μετανάστες.

Μείνετε συντονισμένοι, σύντομα με περισσότερα νέα.


Τhe DREAMM consortium, met online to discuss the next steps of the project (957882 – DREAMM- AMIF 2019-AG-Call) which is the finalization of DREAMM mentors training and the establishment of the one-stop shop.

Stay-tuned, updates coming shortly.