Πιστοποιήσεις

Η Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ είναι εγγεγραμμένο μέλος στο: Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας, Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας (09110AEN21094032N-0798/09110AEN21094032N-0721). Παράλληλα, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ως ολοκληρωμένο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, είναι  πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο – ΚΕΔΙΒΙΜ1 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (κωδ. 2100625), ενώ είναι και φορέας εφαρμογής του μέτρου της κοινωφελούς εργασίας (ΦΕΚ Τευ.Β’3647/2017). Η Α.μ.Κ.Ε ΙΑΣΙΣ εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Ο φορέας διαθέτει σύστημα διαχείρισης επάρκειας πιστοποιημένο από την Ειδική Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (1483/18-06-13). Σε ετήσια βάση η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ αναρτά τις δαπάνες της στη Διαύγεια και παραδίδει αναλυτικό απολογισμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα Συνεργασίας