Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ που εδρεύει στην Αθήνα προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η για (1) μια θέση Ψυχολόγου με έδρα εργασίας την Θεσσαλονίκη.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πορεία 16 ετών στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και με ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων αναζητά ένα νέο μέλος για να εργαστεί στην ομάδα μας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για (1) θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την ψυχολογική υποστήριξη και την ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων γενικού πληθυσμού μέσα από κατ’ οίκον παρεμβάσεις.

Αναλυτικότερα,

Αρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις-συνεδρίες συμβουλευτικού χαρακτήρα με κάθε ωφελούμενο.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό του ατομικού σχεδίου δράσης του ατόμου με άξονα το βέλτιστο συμφέρον του, σε συνεργασία με τον/την κοινωνικό/η λειτουργό του προγράμματος
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου καταγραφής περιπτώσεων
 • Χαρτογράφηση πεδίου ψυχοκοινωνικής παρέμβασης (αιτήματα, παρεμβάσεις, υπάρχουσες δομές στήριξης).
 • Συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις
 • Διαχείριση του προγράμματός σε καθημερινή βάση (παραδοτέα βάσει χρονοδιαγράμματος, σχεδιασμός αναφορών, σύναψη συμφωνητικών κ.α.)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση MS Office programs (Excel, Word, PowerPoint)
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό
 • Συνέπεια στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Προηγούμενη εθελοντική εργασία
 • Εξοικείωση με θέματα τρίτης ηλικίας και ατόμων με αναπηρία
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με τις προαναφερόμενες ομάδες
 • Δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Προϋποθέσεις:

Κάτοχος Κάρτας Ανεργίας

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail [email protected] έως την Παρασκευή 18/12/2022 με την ένδειξη Psychologist.