Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΙΑΣΙΣ που εδρεύει στην Αθήνα προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η για μια (1) θέση Συντονιστή/στριας Κοινότητας για την επικοινωνία – διασύνδεση και την ανάπτυξη προγραμμάτων (αναζήτηση, εύρεση, οργάνωση, υλοποίηση) κοινωνικού περιεχομένου που αφορούν τους νέους και το περιβάλλον με έδρα εργασίας την Θεσσαλονίκη.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πορεία 16 ετών στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και με ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων αναζητά ένα νέο μέλος για να εργαστεί στην ομάδα μας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για (1) θέση πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων με κοινωνικό αντικείμενο καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών και τη διασύνδεση με την τοπική κοινωνία.

Αναλυτικότερα,

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση καινοτόμων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με κοινωνικό αντικείμενο σε καθημερινή βάση (παραδοτέα βάσει χρονοδιαγράμματος, σχεδιασμός αναφορών, σύναψη συμφωνητικών κ.α.)
 • Σχεδιασμός και τήρηση του χρονοδιαγράμματος καθώς και των αποτελεσμάτων ( τελικά παραδοτέα, στόχοι κ.λ.π.)
 • Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργιών τόσο με τοπικούς φορείς όσο και με ευρωπαϊκούς
 • Επικοινωνία και διαχείριση ομάδων νέων εθελοντών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Ικανότητα υποστήριξης συντονιστικού έργου
 • Οργανωτικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εμπειρία από σχεδιασμό και υλοποίηση εθελοντικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων με κοινωνικό αντικείμενο

Δεξιότητες:

 • Άριστη χρήση, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα δημιουργίας και παρακολούθησης στρατηγικού πλάνου ώστε ο σχεδιασμός να οδηγεί σε αποτελέσματα
 • Άριστη χρήση/γνώση εργαλείων Microsoft Office
 • Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης συνεργασιών και ομάδων εθελοντών
 • Συνέπεια στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος
 • Δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης προτάσεων για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πτυχίο με συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία σε εργασία σε/με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Προϋποθέσεις:

Κάτοχος Κάρτας Ανεργίας

Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail [email protected] έως την Παρασκευή 18/02/2022 με την ένδειξη Community Engagement Coordinator – Θεσσαλονίκη.