Οι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η μοναδική οδός που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε ένα καλύτερο και πιο δίκαιο αύριο. Παρόλ’ αυτά, οι στόχοι αυτοί πρέπει να εκπληρωθούν Ομαδικά και Συλλογικά, υποδηλώνοντας έτσι την ανάγκη για ένα Ενιαίο Όραμα. Η Βιωματική Εκπαίδευση του Erasmus+ Προγράμματος United for Global Goals (αρ. 2020-1-FR01-KA202-080248) είχε ως σκοπό να φέρει κοντά εταίρους από 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Βέλγιο και Κροατία) ώστε εκείνοι να παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές Αειφόρου Ανάπτυξης από τον έκαστο οργανισμό, να ανταλλάξουν απόψεις και οράματα αλλά και να εκπαιδευτούν στις έκαστες μεθοδολογίες με τη μέθοδο της διδασκαλίας από ομότιμους (peer teaching).

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ φιλοξένησε για μια εβδομάδα και παρουσίασε ζωντανά όλη την διαδικασία του συστήματος διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού του «Fabric republic», το Youth Center και application «Connect Your City» ενώ τεστάραμε βιωματικά τα εκπαιδευτικά εργαλεία του «DREAMM Project». Οι υπόλοιποι οργανισμοί παρουσίασαν σε βιωματικό, επίσης, επίπεδο τις δικές τους καινοτομίες, όπως είναι το «ACROSS Project», «Social Design», «Črnomerec Job Club», «Entreprise de Formation par le Travail» και «Design your life».

Νιώθουμε κάλλιστα πιο εμπνευσμένοι και ενωμένοι από ποτέ!


The Sustainable Development Goals are the only road to a brighter and more equitable future for humanity. Nonetheless, these objectives must be achieved collaboratively and cooperatively, implying the necessity for a Unified Vision. The Erasmus + United for Global Goals Experiential Training (no. 2020-1-FR01-KA202-080248) brought together partners from six European countries (France, Italy, Greece, Portugal, Belgium, and Croatia) to present best practices in sustainable development from each organization, exchange views and visions, and be trained in each methodology using the peer teaching method.

IASIS NGO hosted for a week and presented the whole process of the «Fabric Republic» excess clothes management system, the Youth center and its application "Connect Your City " and test in experiential way the training tools of “DREAMM Project”. The other organizations also presented on an experiential level their own innovations, such as the “ACROSS Project”, “Social Design”, “Čnrnomerec Job Club”, “Entreprise de Formation par le Travail” and “Design
your life”.

We feel much more inspired and united than ever!