Με μεγάλη συγκίνηση ολοκληρώθηκε τελικό meeting του Ευρωπαϊκού μας προγράμματος Skills Development for Sports Volunteering Trainers. Όλοι μαζί οι εταίροι βρεθήκαμε μετά από πολύ καιρό στο Ρίμπνικ της Πολωνίας στις 5-7 Νοεμβρίου και συζητήσαμε τα όσα έχουμε επιτύχει τόσο καιρό που τρέχουμε το πρόγραμμα. Ακόμα, διοργανώσαμε ένα πολύ όμορφο και διαδραστικό sport event, έναν αγώνα δρόμου με ποδήλατα, στο οποίο ο ρόλος όλων μας ήταν η εθελοντική παροχή βοήθειας στους ποδηλάτες που συμμετείχαν. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό να προωθηθεί ο εθελοντισμός στο πεδίο του αθλητισμού.

Κλείνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο του προγράμματος, σίγουρα μόνο θετικές σκέψεις και αναμνήσεις θα μας μείνουν, αλλά και όλα τα εργαλεία που αποκομίσαμε και δημιουργήσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στο site μας μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε το ebook που δημιουργήσαμε.

🌐 https://svt.aiij.org/

Ελπίζουμε να το απολαύσετε τόσο, όσο εμείς όταν το φτιάχναμε!

 

________________________________________________________________________________________

 

The final meeting of our European program Skills Development for Sports Volunteering Trainers was completed with great emotion. Together the partners met after a long time in Rybnik, Poland on November 5-7 and discussed what we have achieved so long as we run the program. We also organized a very beautiful and interactive sport event, a road race with bicycles, in which the role of all of us was to help the cyclists who participated. This program aims to promote volunteering in the field of sports.

Closing this chapter of the program, we will definitely have only positive thoughts and memories, but also all the tools that we acquired and created throughout the program. On our site you can find and read the ebook we created.

🌐 https://svt.aiij.org/

We hope you enjoy it as much as we did when we made it!

 

#Erasmus+ #SVT #SkillsDevelopment #Sports #Volunteering #ErasmusProject

Μάθετε περισσότερα:

https://svt.aiij.org/