Στις 26-29 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε μια διακρατική εκπαιδευτική συνάντηση στη Μάλαγα με όλους τους εμπλεκόμενους οργανισμούς (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία)και εθελοντές με σκοπό την επικύρωση και την αξιολόγηση των παραδοτέων του έργου.

Τι είναι όμως το SVT?

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για τον εθελοντισμό στον τομέα του εθελοντισμού. Σαν στόχο έχει την προώθηση και δικτύωση των καλών πρακτικών στα πλαίσια της συνεργασίας αθλητικών οργανώσεων με του εθελοντές που ασχολούνται με τον τομέα του αθλητισμού.

Διαβάστε περισσότερα:

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCR17FO9Jfm7%2F&access_token=EAAG5hzKyxakBADQtEPHHa6RhYoV304ZAtrMSGRE6CC7nij41m5UY2CeQaBuUHrEzbaD95uzZBiJ6YhOXLoxfrP3gLnZC7QSmJpTGGTulkdgAE7tPgzu43eQLJBIbDQsXIsQOZClO0yZBcxCUwiXEC9VQf4ZB3ZAoMiGxodqZAeLmDVpd1yH7hgqf` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their pass (truncated…)

Client error: `GET https://graph.facebook.com/v10.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCR4UixlJ35q%2F&access_token=EAAG5hzKyxakBADQtEPHHa6RhYoV304ZAtrMSGRE6CC7nij41m5UY2CeQaBuUHrEzbaD95uzZBiJ6YhOXLoxfrP3gLnZC7QSmJpTGGTulkdgAE7tPgzu43eQLJBIbDQsXIsQOZClO0yZBcxCUwiXEC9VQf4ZB3ZAoMiGxodqZAeLmDVpd1yH7hgqf` resulted in a `400 Bad Request` response:
{"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their pass (truncated…)

https://svt.aiij.org/