Το Νέο πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ξεκινάει τη Δευτέρα 12/9/2022 με νέες ομαδικές δραστηριότητες για λήπτες υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας όπως:
 • Χοροθεραπεία,
 • αεροβική γυμναστική,
 • αγωγή υγείας,
 • Χορός,
 • Νοητική Ενδυνάμωση,
 • Καλλιέργεια Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 • Θεατρική Αγωγή,
 • θετικές παρεμβάσεις,
 • Μουσκοθεραπεία,
 • Εργοθεραπεία,
 • Αυτογνωσία

.

Myself as a Counsellor – peer support workers – Διασυνδετικό πρόγραμμα Ενδυνάμωσης μελών Κέντρων Ημέρας για τη συσταση ομάδων αυτοβοήθειας κατόπιν Ψυχοεπαιδευτικών Συναντήσεων.

.
Μηνιαίες Ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις για τυπικούς και άτυπους φροντιστές:
.
.
Burn Out-Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (δια ζωσης)
21/9/2022
16:00-18:00
.
Μαθαίνοντας την Ψύχωση (Webinar)
7/10/2022
12:00-14:00
.
Διαχείριση Συναισθημάτων παιδιών-εφήβων (Webinar)
21/10/2022
15:00-16:30
.
Η Τέχνη της Φροντίδας (Webinar)
4/11/2022
10:30-12:30
.
Πρώτες Βοήθειες (δια ζωσης)
14/12/2022
13:00-15:00
.
Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων-Marte Meo
17/1/2023
10:00-12:00
.
Ψυχική Ανθεκτικότητα/Αυτοφροντίδα/Αυτοσυμπόνια (δια ζώσης)
15/2/2023
12:00-13:30
.
Γνωριζοντας την Εργοθεραπεια (δια ζώσης)
8/3/2023
15:30-17:00
.
Οικοθεραπεία (Webinar)
7/4/2023
15:00-16:30
.
Μοναδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Webinar)
24/5/2023
13:00-15:00
.
Εισηγητές:
 • Αλπέρτη Ιωάννα (Επ.Υπ. ΙΑΣΙΣ- Συμβουλευτική Ψυχολόγος),
 • Σπύρου Ηλέκτρα (Επ.Υπ.ΙΑΣΙΣ Κλινική Κοινωνική Λειτουργός),
 • Παραδειση Αναστασία (Ψυχολόγος Κ.Ψ.Φ.ΙΑΣΙΣ),
 • Σφήκας Χρήστος (Νοσηλευτής Κ.Ψ.Φ.ΙΑΣΙΣ),
 • Κατσιώτη Χρυσάνθη (Κοινωνική Λειτουργός Κ.Ψ.Φ.ΙΑΣΙΣ),
 • Παλαμίδης Νικόλαος (Νοσηλευτής Κ.Η. ΙΑΣΙΣ),
 • Γεωργάρα Ελένη (Ψυχολόγος Κ.Η. ΙΑΣΙΣ),
 • Σαντζιλιώτη Χρυσάνθη (Νοσηλεύτρια Οικοτροφείου ΙΑΣΙΣ)
.
*Αναλυτικές πληροφορίες συμμετοχής ανα θεματική θα κοινοποιούνται 10 ημέρες πριν την διεξαγωγή κάθε συνάντησης !
.