Project Description

Εκπαίδευση για την ένταξη στην αγορά εργασίας – Το πρόγραμμα Education for Labour Market Integration – ELMI (2020-1-DE02-KA204-007664) είναι ένα έργο Erasmus+ με βασικούς στόχους να έχει:

  • την αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών
  • την ανάπτυξη των ικανοτήτων των οργανώσεων που εκπαιδεύουν ενήλικες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις
  • τον προσδιορισμό και την ανάλυση παραδειγμάτων ορθών πρακτικών και των δυνατοτήτων μεταφοράς τους και συγκέντρωσης τους σε μια ευρέως διαθέσιμη συλλογή
  • να επιτραπεί στους εκπαιδευτικούς να προωθήσουν την καλύτερη ένταξη των τελικών δικαιούχων στην ευρύτερη κοινωνία και την αγορά εργασίας
  • τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων που θα εργάζονται σε μελλοντικά προγράμματα βασισμένα στο ELMI και θα ανταλλάσσουν γνώσεις 
  • την ενθάρρυνση του διεθνούς διαλόγου και της καταπολέμησης των διακρίσεων

Η κύρια ομάδα-στόχος είναι: εκπαιδευτικοί που εργάζονται με ευάλωτους ενήλικες

Και τελικοί δικαιούχοι: ευάλωτοι ενήλικες, κυρίως εκείνοι που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στην απασχόληση / ένταξη (χαμηλή τυπική εκπαίδευση, μακροχρόνια άνεργοι, εθνικές μειονότητες κ.λπ.)