Το εργασιακό άγχος είναι ένα πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι πολλοί συνάνθρωποι στις μέρες μας εργαζόμενοι και μη. Στον σημερινό κόσμο που όλα αλλάζουν με ταχείες διαδικασίες, η πίεση για την επιτυχία στη δουλειά καθώς και στην προσωπική ζωή μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία του ατόμου. Για την καταπολέμηση αυτού του ζητήματος δημιουργήθηκε το πρώτο Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων στην βόρεια Ελλάδα το οποίο λειτουργεί ως καταφύγιο για τα άτομα που αναζητούν βοήθεια και καθοδήγηση αναφορικά με το εργασιακό άγχος.

.

Στο Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων παρέχεται μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών προς τον εργαζόμενο και τον άνεργο είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Οι δωρεάν υπηρεσίες του κέντρου, όπως συμβουλευτική, θεραπεία, ψυχο-εκπαιδεύσεις, επαγγελματική συμβουλευτική και κατάρτιση είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος ασφάλειας για τον ωφελούμενο χωρίς τον φόβο της κριτικής και του στίγματος.

.

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο κέντρο υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων έχει στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση για την έρευνα αναγκών του ωφελούμενου. Μετέπειτα, δημιουργείται ένα εξατομικευμένο σχέδιο, με τον ωφελούμενο να συμμετέχει ενεργά στο σχέδιο αυτό, και την περαιτέρω δικτύωση του από την διεπιστημονική ομάδα για την κάλυψη των αναγκών. Η δικτύωση χρησιμοποιείται ως βασικό και πρωταρχικό εργαλείο από τον κοινωνικό λειτουργό όπου στόχος του είναι η ορθή παραπομπή του ωφελούμενού καθώς και των ομάδων για την κάλυψη των αναγκών τους. Επιπροσθέτως, ο κοινωνικός λειτουργός διαμορφώνει σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα το εκπαιδευτικό υλικό για τις ψυχο-εκπαιδεύσεις και δραστηριοποιείται στην διεκπεραίωσή τους.

.

Το Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων και Ανέργων διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης σε άτομα που αγωνίζονται με το εργασιακό άγχος μέσω της παροχής προγραμμάτων κατάρτισής και άμεσης κάλυψης ατομικών και ομαδικών αναγκών καθώς και της προάσπισης υποστηρικτικών περιβαλλόντων εργασίας. Σκοπός του κοινωνικού λειτουργού είναι να συμβάλλει στην ευημερία των εργαζομένων και των ανέργων.

.

Δημητριάδη Γλυκερία,

Κοινωνική Λειτουργός/Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων,

Κέντρο Ημέρας Εργαζομένων ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ,

Τηλ: + 30 6973957410

Mail: [email protected]

 

.

Βιβλιογραφία

  1. American Psychological Association. (2021). Understanding chronic stress. https://www.apa.org/topics/stress/chronic-stress
  2. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Mental health and chronic disease. https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/tools-resources/pdfs/issue-brief-no-2-mental-health-and-chronic-disease.pdf
  3. National Association of Social Workers. (2021). Social work speaks. https://www.socialworkers.org/advocacy/social-work-speaks
  4. National Institute for Occupational Safety and Health. (2021). Stress at work. https://www.cdc.gov/niosh/topics/stress/
  5. World Health Organization. (2021). Mental health in the workplace. https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/en/