.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας “At Home”, δημιουργήθηκαν εβδομαδιαία  ομάδες  που έχουν ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση και την προσωπική ανάπτυξη ατόμων. Αυτές οι ομάδες  αποτελούν έναν ασφαλή  χώρο όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να εξερευνήσουν το δυναμικό τους, να αντλήσουν έμπνευση και να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες.

.

Κάθε ομάδα σχεδιάστηκε με προσοχή για να προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, να ανταλλάσσουν ιδέες και να υποστηρίζονται αμοιβαία στην πορεία τους προς την αυτό-εξέλιξη. Μέσα από δραστηριότητες, συνομιλίες και ομαδικές ασκήσεις, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που προάγει την ενίσχυση και την ανάπτυξη του κάθε ατόμου.

.

.