Στο Ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα Game as a Tool ο στόχος είναι η καταπολέμηση των αντικοινωνικών εκδηλώσεων στους νέους μέσω της εργαλειοποίησης των παιχνιδιών. Για τον λόγο αυτό, διοργανώθηκε στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο ένα διεθνές βιωματικό σεμινάριο κατάρτισης πάνω σε εργαλεία εκμάθησης βασισμένα σε παιχνίδια.

Οι συμμετέχοντές μας , πέρασαν τον χρόνο τους δημιουργικά, ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες για την υλοποίηση εργαλείων που θα χρησίμευαν στη βιωματική εκπαίδευση.

Παρακάτω μπορείτε να πάρετε μια ιδέα με το πως εξελίχθηκε η συνάντησή μας.


In our European Project Game as a Tool, the aim is to combat antisocial manifestations in young people through the instrumentation of games. For this reason, an international experiential training seminar on game-based learning tools was organized in Turkey in September.

Our participants spent their time creatively, exchanging views and ideas for the implementation of tools that would be useful in experiential education.

Below you can get an idea of how our meeting turned out.