Η Ομοσπονδία “ΑΡΓΩ” συνδιοργανώνει από κοινού με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, την 4ημερη Εκδήλωση-Εκπαιδευτική Εβδομάδα αφιερωμένη στο μήνα εορτασμού της Ψυχικής Υγείας, “Dive in Diversity“,  στο Πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο «EnvironMental Adaptation» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας Α.1 Κλιματική Αλλαγή στον Άξονα Α.1.4 Προώθηση δράσεων προσαρμογής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για μία κοινωνικά δίκαιη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το πρόγραμμα υπάγεται στα πλαίσια του Πράσινου Ταμείου, η σύμπραξη του οποίου αποτελείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την ΑμΚΕ ΚΙΝΗΤΡΟ.

Η Εκπαιδευτική Εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στα Ζαγοροχώρια, 17- 21.10.2021, με τη συμμετοχή Εκπρόσωπων Φορέων Ψυχικής Υγείας.

Τι είναι όμως το “EnvironMental Adaptation”;

Το “EnvironMental Adaptation” εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ).

Δεδομένου ότι η Κλιματική Αλλαγή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, το έργο έρχεται να υποστηρίξει τους φορείς ψυχικής υγείας, καθώς και τα ίδια τα άτομα με ψυχικές δυσκολίες, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ενδεχόμενες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, προερχόμενες από την Κλιματική Αλλαγή (Ακραία Καιρικά Φαινόμενα, Ατμοσφαιρική Ρύπανση κ.λπ.).

Ποιά τα βασικά παραδοτέα της εκδήλωσής μας;

  1. Η διεξαγωγή έρευνας μέσα από την Υλοποίηση Focus Groups, και συνεντεύξεων από τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική εβδομάδα. Ο Συντονισμός της Έρευνας θα διεξαχθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ως βασικοί εταίροι του έργου.

Σκοπός είναι να κατανοηθεί σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο δύνανται να επηρεάσουν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής την ψυχική υγεία των ανθρώπων εν γένει, αλλά και πιο συγκεκριμένα των ατόμων με ήδη υπάρχουσες ψυχικές δυσκολίες, καθώς και ατόμων που βρίσκονται σε ρίσκο εμφάνισης ψυχικής νόσου.

  1. Βιωματικά Εργαστήρια απευθυνόμενα στους φροντιστές και τους ωφελούμενους των δομών.

Σκοπός είναι η υλοποίηση και διεξαγωγή βιωματικών εργαστηρίων απευθυνόμενα τόσο στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας όσο και στους ωφελούμενους, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Τα βιωματικά εργαστήρια θα υλοποιηθούν από την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ως συντονιστής του έργου.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ YONDER (συνδιοργανωτές του οποίου είναι η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Επέκεινα Χώρα και Ευρωπαική Έκφραση), το οποίο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γεωπάρκου Βίκου-Αωού, Δήμου Ζαγορίου, Δήμου Νεστορίου, Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης.