Όνομα προγράμματος: «Circular Economy as an employability tool for NEET population»

Ακρωνύμιο: «CENEET»

Αριθμός προγράμματος: 101051404

Τύπος Προγράμματος: ERASMUS-YOUTH- 2021-YOUTH-TOG

Πότε: 20.02.2023-25.02.2023

Που: Τορίνο, Ιταλία

Σκοπός: Πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική εβδομάδα στα πλαίσια του προγράμματος CeNEET (Αριθμός προγράμματος: 101051404) κατά τη διάρκεια της οποίας νέοι από Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία και Ιταλία είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και των πράσινων δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση περιελάβανε διαδραστικά εργαστήρια, με βασικό στόχο οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με καλές πρακτικές γύρω από την κυκλική οικονομία. Η εκπαιδευτική εβδομάδα, ενισχύθηκε επιπρόσθετα με study visits και ομιλίες από ειδικούς σε θέματα κυκλικής οικονομίας.