Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10.10.), η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ διοργάνωσε μία σειρά από Ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις, με συνεργαζόμενους φορείς, η οποία υλοποιήθηκε από τους Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς του φορέα μας με βάση συμβουλευτικά εργαλεία, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Συγκεκριμένα, οι Ψυχολόγοι του Κέντρου Ημέρας και της Κατοίκον Κοινοτικής Ψυχιατρικής Φροντίδας Ιωάννα Αλπέρτη και Νάσια Παραδείση, πραγματοποίησαν εκπαίδευση στους φροντιστές του  Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία ΒΑ Αττικής (https://www.sofpsiva.gr/). 
Ευχαριστούμε πολύ το φορέα για τη συνεργασία σε μία περίοδο που η δια ζώσης συναντήσεις έχουν περιοριστεί λόγω της πανδημίας, ωστόσο με απόλυτο σεβασμό απέναντι στα μέτρα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 2 εκπαιδεύσεις.
 
Επιπλέον, ψυχοοεκπαιδευτικές συναντήσεις οργανώθηκαν από τον Ψυχολόγο και Youth Worker του Connect Your City Βασίλη Ραφαήλ και την Κοινωνική Λειτουργό της Κατοίκον Ψυχιατρικής Φροντίδας Κατερίνα Mπεζεριανου, απευθυνόμενες σε φροντιστές-ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας και της Κοινοτικής Υπηρεσίας της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
 
Τα συμβουλευτικά εργαλεία είναι προϊόν εκπαίδευσης των Συμβούλων του φορέα, στο Ευρωπαικό πρόγραμμα CareER, (Ενδυνάμωση των άτυπων φροντιστών), στο οποίο ο φορέας μας συνεργάζεται από κοινού με φορείς από την Κορσική (IRIPS), τη Γαλλία (ITG), την Πολωνία (Jagiellonian University of Krakow), Bέλγιο (CIEP), Ιταλία (CENTRO), και τη Ρουμανία, στα πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκε ένας ολοκληρωμένος συμβουλευτικός οδηγός για φροντιστές. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, επισκεφτείτε το Website του έργου εδώ:
https://career.formatech.biz/?lang=en#