Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και χωρίς αδικία μέσω της εκπαίδευσης και της υποστήριξης.
Οι αξίες μας είναι αλληλεγγύη, συνεργασία, υποστήριξη και φροντίδα.